CENNIK


UWAGA: Nieobecność na umówionym spotkaniu jest obciążona opłatą w wysokości 100% kosztów wizyty. Istnieje możliwość zmiany terminu, ale musi to nastąpić nie później, niż 24h przed wyznaczoną datą spotkania.

              NASI SPECJALIŚCI                    
CENA WIZYTY INDYWIDUALNEJ
(czas trwania wizyty: 50 min)
Marlena Chodkowska
(założycielka poradni)
150 zł
Olga Kasprzyk 120 zł
Karolina Puchalska 120 zł
Patrycja Michalska 120 zł