MOJE WARTOŚCI

Swoją pracą chcę pokazać, że doświadczanie życia jest pięknym darem! Moją misją jest przedstawienie Tobie sposobu, dzięki któremu możesz wkroczyć na własną ścieżkę życia w pełni. W tym celu działam wedle trzech kluczowych wartości, tzn.: akceptacji siebie i innych, autentyczności oraz postępowania w zgodzie ze sobą. Wartości te stanowią istotę mojej pracy, kształtują jej sens i przyświecają wszystkim działaniom. Mogą również stać się busolą Twojego życia...

AKCEPTACJA SIEBIE
Doceń swoją wyjątkowość
 
Akceptacja siebie i odmienności pozwola na uwolnienie nas od surowego osądzania siebie i innych. Wpływa nie tylko na poczucie naszej wartości, ale i relacje społeczne. Spokój ducha i wewnętrzne szczęscie możemy osiągnąć akceptując to, jacy jesteśmy. Fundamentalne dla życia w pełni jest także akceptowanie różnorodności... i postępowanie ponad podziałami. Uwolniając się od negatywnej krytyki siebie i otoczenia, dajemy sobie prawo do życia, które nam odpowiada - bez konieczności podążania za innymi.
 
 
AUTENTYCZNOŚĆ
Pozwól sobie na spontaniczną ekspresję siebie
 
Każdy z nas jest jedyny w swoim rodzaju, oryginalny i posiada wrodzoną naturalność, wykorzystujmy ten dar! Bycie autentycznym polega na postępowaniu w zgodzie z naszymi wartościami, przekonaniami oraz tak, jak podpowiada nam serce. Wiarygodność, powrót do własnego ja i zdjęcie przysłowiowych masek, przynosi ulgę oraz pozwala dostrzec, jak wielką posiadamy wartość. 
 
 
POSTĘPOWANIE W ZGODZIE ZE SOBĄ
Zaufaj sobie i swojemu wewnętrznemu głosowi
 
"Człowiek, który ufa samemu sobie zaczyna dostrzegać piękno zaufania - zaczyna rozumieć, że im bardziej ufa sobie, tym bardziej rozkwita i więcej spraw akceptuje, tym bardziej spokojny i stabilny się staje; coraz bardziej wyciszony, rozluźniony i opanowany" (OSHO)
 
Pełnię szczęścia możemy osiągnąć, rozpoczynając od.... siebie. Słuchanie wewnętrznego głosu i szczerość wobec samego siebie, pozwala nam angażować się w to, co dodaje nam energii. Im bliżej własnych przekonań jesteśmy, tym lepiej kreujemy własną drogę życia... życia w pełni!