Wróć do listy

Akceptacja

Dlaczego akceptacja?

Akceptacja siebie i odmienności pozwola na uwolnienie nas od surowego osądzania siebie i innych. Wpływa nie tylko na poczucie naszej wartości, ale i relacje społeczne. Spokój ducha i wewnętrzne szczęscie możemy osiągnąć akceptując to, jacy jesteśmy.

Fundamentalne dla życia w pełni jest także akceptowanie różnorodności... i postępowanie ponad podziałami. Uwolniając się od negatywnej krytyki siebie i otoczenia, dajemy sobie prawo do życia, które nam odpowiada - bez konieczności podążania za innymi.


Tworzymy grupę niezależnych specjaistów, której przyświeca jeden cel. Jednak dążymy do niego indywidualnie. Każdy z Nas ma własną ścieżkę i sposób, w jaki realizuje wspólną misję. Akceptujemy to, że jesteśmy różni, a Tobie oferujemy wolność wyboru.