UZALEŻNIENIA

Czym jest uzależnienie?
Uzależnienie (nałóg) - to silne pragnienie zażywania konkretnych środków, bądź wykonywania jakiejś czynności. Rodzajów uzależnień jest wiele.
 
 

Jakie wyróżniamy rodzaje uzależnień?
1) Uzależnienie od alkoholu:
Uzależnienie od alkoholu jest chorobą, która prowadzi do uszkodzenia funkcjonowania człowieka w sferze psychologicznej, społeczej oraz duchowej. Osoba uzależniona spożywa alkohol w nadmiernych ilościach z przymusu o charakterze psychicznym i somatycznym, który nie podlega jego woli. Istnieje możliwość powstrzymania się od spożywania alkoholu i utrzymania abstynencji za pomocą terapii.
 
2) Uzależnienia behawioralne (od zachowań/czynności):
Jest to nałóg związany z wielkrotnym powtarzaniem zachowań/czynności. Osoba uzależniona powtarza określone zachowania pomimo ich wyraźnej szkodliwości dla jej codziennego funkcjonowania. Prowadzi to do tego, że osoba uzależniona przez lata nieświadomie wytwarza różnorodne złudzenia na temat swojego życia, co zabiera jej chęć do zmiany swoich destrukcyjnych nawyków.
 
Przykładowe uzależnienia behawioralne:
- patologiczny hazard
- uzależnienie od komputera/sieci internetowej
- pracoholizm
- zakupoholizm
- uzależnienie od seksu/pornografii/masturbacji
- uzależnienie od ćwiczeń fizycznych
- uzależnienie od telefonu komórkowego
 
3) Uzależnienie od jedzenia:
Uzależnienie od jedzenia wydaje się być niegroźne, lecz funkcjonuje podobnie jak narkomania - obejmuje te same obszary mózgu. To pewnego rodzaju sposób na radzenie sobie z trudnościami – stresem, lękami, niepokojem i codziennymi problemami. Osoba uzależniona, gdy jest jej źle sięga po coś smaczego, ponieważ chce sie poczuć lepiej. Jedni aby się uspokoić sięgają po papierosa, inni po kieliszek, a jeszcze inni po pokarm, który nie ma zaspokoić głodu, a jedynie dać krótkotrwałą ulgę.
 
 

Jake są skutki uzależnienia?
1) Psychiczne
Obniżona samoocena, brak samokontroli, zmniejszenie zaufania do własnej osoby, utrata celów życiowych, brak zainteresowania codziennymi czynnościam.
2) Fizyczne
Bezpośredni wpływ na stan zdrowia (działanie układu nerwowego, pokarmowego, oddechowego i krwionośnego)
3) Społeczne
Straty majątkowe związane z wydatkami ponoszonymi na niejednokrotnie nieskuteczne próby rehabilitacji, opiekę społeczną, wynikające z utracenia zarobków, zmarnotrawienia oszczędności, zniszczenie wartościowych związków interpersonalnych, szerzenie się patologii, spadek produktywności jednostki, wzrost przestępczości.
 
 

Jak poradzić sobie z uzależnieniem?
Najlepszym rozwiązaniem jest udanie się na terapię. Psycholog towarzyszy osobie uzależnionej w poszerzaniu samoświadomości, wyrzuceniu z siebie trudnych doświadczeń i emocji oraz w odzyskiwaniu kontroli nad własnym życiem.